Als verwijzer kunt U in de samenwerking met Interventie Thuis rekenen op:

• Een betrouwbare partner met een aanbod dat past bij de problemen van uw clienten

• Een verwijzing die met prioriteit behandeld wordt.

• Open en eerlijke communicatie met u en uw clienten

• Helderheid over uw rol als verwijzer gedurende en na de verwijzing


Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Vanaf 2015 geldt een nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarin is elke gemeente verantwoordelijk voor een samenhangend ondersteuningsbeleid van kwetsbare burgers. Meer informatie over de wet kan u hier vinden.