Missie

Het gaat erom de cliënt niet afhankelijk maken van (onze) hulp, maar ze te leren om zo snel mogelijk zelf actief hun leven vorm geven. Wij willen mensen die hulp vragen in beweging brengen, een duw in de juiste richting geven, in het bewerken en verwerken van ervaringen, in zelfontplooiing, in zelfacceptatie en in het aanleren van ander, doelmatig, gedrag.

Wij willen de cliënt leren om de eigen hulpbronnen (helpende kwaliteiten, resources) aan te boren en om proactief te zijn. Wanneer iemand bij ons een begeleidingstraject of behandeling heeft gevolgd, dan is deze in staat om voortaan meer zelfsturend, zelfverantwoordelijk en zelfbepalend te zijn. Om dat te bewerkstelligen zorgen we ervoor dat de cliënt een andere kijk op zijn leven heeft en geleerd heeft om zelf doelen te bereiken.

Wij focussen op mogelijkheden, ontwikkeling, proactiviteit, co-creatie en het gebruiken van eigen hulpbronnen en die uit het netwerk van de cliënt.