logo_interventiethuis_zwart

De teksten, lay-out, afbeeldingen, foto’s, films, databestanden, logo’s en andere elementen van deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, wijzigingen, vertalingen, bewerkingen, communicatie naar het publiek, huur en andere exploitatie van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook – elektronisch, mechanisch of anders – zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door ons.

Enkel voor privé-gebruik mag u een kopie maken, met uitzondering van foto’s waarvan helemaal geen kopieën toegelaten zijn. Elke inbreuk op wat hierboven werd beschreven kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.