Waar gaat het om?

Interventie Thuis biedt kortdurend uitkomst voor gezinnen waarbij een jongere en diens ouders zijn vastgelopen in gedragspatronen, die de relatie en het dagelijks functioneren van de jongere (en het gezin) niet ten goede komen.
De Interventie Thuis medewerker gaat met de jongere aan de slag in zijn dagelijkse situaties en omgeving, waarbij hij kan werken aan door hem en door het gezin gewenste oplossingen. Het contact en de relatie van de jongere met het gezin wordt in stand gehouden dan wel verbeterd. De ouders wordt op deze wijze ruimte geboden om weer tot zichzelf te komen en om eveneens te werken aan de gewenste oplossingen.

Bij het helpen herstellen van de band tussen ouder en kind, is het belangrijk dat alle partijen zich gehoord en begrepen voelen, dat met alle partijen goed is afgestemd en dat ze geholpen worden om (zoveel mogelijk) zichzelf te helpen. Bij het gezamenlijk ervaren van succes, waarbij men het idee heeft dat men het vooral op eigen kracht heeft gedaan, is de kans op een blijvend resultaat groter.
De benadering vanuit het Oplossingsgericht Werk heeft daartoe alle ingrediënten in huis: contact maken, vraag verduidelijken, systeemgericht kijken en handelen, het cognitief model van gevoel en gedrag (in context), het gebruik maken van hulpbronnen, het
erkennen en gebruik maken van veerkracht, toekomst- en doelgerichtheid, een afgestemd aanbod en het stap voor stap samen met de cliënt en diens systeem naar de doelen toe werken.

Onze Visie

Onze affiniteit en ervaring ligt o.a. bij het werken met jongeren, ouders, gezinnen, professionals en grotere systemen zoals non-profitorganisaties (jeugdzorg, onderwijs, verstandelijk gehandicaptenzorg)...

Lees meer...